ofertafot

PASIEKA HODOWLANA
mgr inż. Leszek Bielicki
Wygoda 34; 26-720 Policzna
woj. mazowieckie
tel. 48 677 23 48 (w sezonie najlepiej po godz. 20)
tel. kom. 607 14 13 67
e-mail: leszek.bielicki@interia.pl
strona: www.matkibielka.pl

Oferta hodowlana pasieki 2022- pobierz w PDF           OFERTA HANDLOWA PASIEKI W 2022 ROKU

Pasieka zajmuje się wychowem matek pszczelich od 1988 roku. Początkowo prowadzono rozród matek pochodzących od zakupionych matek reprodukcyjnych z czołowych pasiek hodowlanych, a od roku 2007 rozpoczęto Program hodowlany krzyżowania pszczół dla własnej linii hodowlanej pod nazwą Bielka pod nadzorem Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, dla której Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2008 roku wydał zgodę na otwarcie i prowadzenie rejestru.
W 2008 roku rozpoczęto z sukcesem Program genetycznego doskonalenia pszczół rasy kraińskiej linii Bielka 1, dla której otwarto księgi.

Stan Pasieki Hodowlanej mgr inż. Leszka Bielickiego na dzień 1.09.2021 wynosi 160 rodzin.

Linia krzyżówkowa BIELKA
Linia powstała ze skrzyżowania car. Nieski, car. Alpejki, car. Kortówki i car. GR-1 przy utrzymaniu wysokich cech produkcyjnych linii wyjściowych, takich jak: dobra zimotrwałość, tworzenie rodzin silnych na okres kwitnienia sadów, wysoka miodność z pożytków kwiatowych, bardzo mała skłonność do rójki –dopuszczalna znikoma rojliwość w okresach bezpożytkowych i dłuższej niepogody, Duża łagodność –możliwość prowadzenia większości prac przy pszczołach bez użycia dymu.

Rasa KRAIŃSKA linia BIELKA 1

Pszczoły charakteryzują się dobrą zimotrwałością, tworzeniem rodzin dość silnych już na okres kwitnienia sadów, wysoką miodnością nawet w terenach o dużym napszczeleniu, bardzo małą skłonnością do rójki. Podczas przeglądów są łagodne, spokojnie trzymają się plastrów. Linia przydatna do produkcji pszczelarskiej w pasiekach zarówno towarowych jak i amatorskich.
Linia została wyprowadzona z linii krzyżówkowej Bielka.

Rasa KAUKASKA linia WOŹNICA
Pochodzi od zakupionych matek reprodukcyjnych z Pasieki Hodowlanej pana Krzysztofa Loca.
Pszczoły charakteryzują się dużą miodnością, są łagodne, dobrze zimują.


Organizacje pszczelarskie zainteresowane zakupem matek pszczelich proszę o przesłanie pisemnego zamówienia na adres pasieki.
Matki mogą być odbierane osobiście w umówionym terminie lub dostarczane pocztą. Koszty związane z wysyłką ponosi nabywca.
Sprzedaż matek:

  • nieunasienionych rozpoczyna się po 20 maja i trwa do końca lipca,

  • inseminowanych bez sprawdzonego czerwienia oraz unasiennionych naturalnie czerwiących od 10 czerwca,

  • inseminowanych czerwiących od 20 czerwca.

Realizacja zamówień po uprzednim uzgodnieniu terminu i formy odbioru zaproponowanego przez nabywcę.tabela2022


Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług [dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust.1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DZ.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)]


Oferta hodowlana pasieki 2022- pobierz w PDF           Więcej na stronie: www.matkibielka.pl
Z pszczelarskim pozdrowieniem!

Leszek Bielicki