Matki pszczele Bielka- Leszek Bielicki

Leszek Bielicki


ofertafot

PASIEKA HODOWLANA
mgr inż. Leszek Bielicki
Wygoda 34; 26-720 Policzna
woj. mazowieckie
tel. 48 677 23 48
tel. kom.
607 14 13 67
e-mail:
leszek.bielicki@interia.pl
strona: matkibielka.pl


OFERTA HANDLOWA PASIEKI W 2024 ROKU

Pasieka zajmuje się wychowem matek pszczelich od 1988 roku. Początkowo prowadzono rozród matek pochodzących od zakupionych matek reprodukcyjnych z czołowych pasiek hodowlanych, a od roku 2007 rozpoczęto Program hodowlany krzyżowania pszczół dla własnej linii hodowlanej pod nazwą Bielka pod nadzorem Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, dla której Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2008 roku wydał zgodę na otwarcie i prowadzenie rejestru.
W 2008 roku rozpoczęto z sukcesem Program genetycznego doskonalenia pszczół rasy kraińskiej linii Bielka 1, dla której otwarto księgi.

Stan Pasieki Hodowlanej mgr inż. Leszka Bielickiego na dzień 16.10.2023 wynosi 160 rodzin.

Linia krzyżówkowa BIELKA

Rodziny dobrze zimują o małym zużyciu zapasów zimowych, W sprzyjających warunkach pogodowych tworzą silne rodziny na okres kwitnienia jabłoni. Pszczoły są miodne. Wykorzystują pożytki kwiatowe, dobrze radzą sobie na spadzi. Miód składają w miodni oraz skrajnych plastrach rodni. Zbierają dużo pyłku. Nie mają silnych tendencji rojowych. Podczas okresu dłuższej niepogody mogą zakładać mateczniki, ale proste zabiegi przeciw rojowe pszczelarza rozładowują ten nastrój. Pszczoły są bardzo łagodne.
W drugiej połowie lata uszczelniają gniazdo propolisem.

Rasa KRAIŃSKA linia BIELKA 1

Pszczoły tej linii dobrze zimują, mają dobry rozwój wiosenny - w sprzyjających wiosennych warunkach pogodowych tworzą rodziny silne na okres kwitnienia jabłoni. Są miodne, wykorzystują wszystkie pożytki kwiatowe, nawet ubogie, dobrze radzą sobie na spadzi. Miód składają w gnieździe oraz w nadstawce. Rodziny nie mają silnych tendencji rojowych. Pszczoły są łagodne, przy większości prac pasiecznych możliwa jest praca bez dymu. W czasie przeglądu zachowują się spokojnie, są mało ruchliwe, łatwo dają się strząsać z plastra.


Rasa KAUKASKA linia WOŹNICA
Pochodzi od zakupionych matek reprodukcyjnych z Pasieki Hodowlanej pana Krzysztofa Loca.
Pszczoły charakteryzują się dużą miodnością, są łagodne, dobrze zimują.


Organizacje pszczelarskie oraz osoby indywidualne zainteresowane zakupem matek pszczelich proszę o przesłanie pisemnego zamówienia na adres pasieki.
Matki mogą być odbierane osobiście w umówionym terminie lub dostarczane pocztą. Koszty związane z wysyłką ponosi nabywca.

Sprzedaż matek:

  • nieunasienionych rozpoczyna się po 18 maja i trwa do połowy lipca,

  • czerwiących unasienionych naturalnie od 5 czerwca i trwa do końca lipca,

  • reprodukcyjnych czerwiących od 15 czerwca.

Ilość matek ograniczona.
Realizacja zamówień według kolejności, po uprzednim uzgodnieniu terminu i formy odbioru zaproponowanego przez nabywcę.


Proponowane ceny matek w 2024 roku:

tab_oferta2024


Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług [dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust.1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DZ.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)]


Z pszczelarskim pozdrowieniem!
(-)Leszek Bielicki
Więcej na stronie:
matkibielka.pl