Matki pszczele Bielka- Leszek Bielicki

Leszek Bielicki

Wyniki oceny wartości użytkowej pszczół z matkami pszczelimi wpisanymi do rejestru:
Plik PDF z wynikami oceny
Plik PDF z wynikami oceny