Matki pszczele Bielka- Leszek Bielicki

Leszek Bielicki

Zakres oceny wartości użytkowej pszczół dla linii hodowlanej o nazwie Bielka pochodzącej z krzyżowania.


Ocena wartości użytkowej matek pszczelich prowadzona jest metodą stacjonarną.

Ocena stacjonarna prowadzona jest zgodnie z przyjętą metodyką oceny stacjonarnej dla linii Bielka w celu uzyskania niezbędnych informacji o wartości użytkowej danego typu kojarzenia oraz wyboru matek reprezentujących najwyższy poziom cech podlegających doskonaleniu w pasiece hodowcy Pana Leszka Bielickiego, zlokalizowanej w miejscowości Wygoda 34, 26 –720 Policzna, powiat zwoleński, województwo mazowieckie.
Ocena stacjonarna obejmuje obserwacje następujących cech:

 1. miodność;
 2. rozwój wiosenny;
 3. tworzenie silnych rodzin na okres kwitnienia sadów;
 4. łagodność;
 5. ruchliwość pszczół i trzymanie się plastrów (zachowanie na plastrze);
 6. rojliwość;
 7. zimotrwałość;
 8. instynkt higieniczny;
 9. ubarwienie pszczół.
Ocenie stacjonarnej poddaje się matki w rodzinach pszczelich w jednym systemie ula umieszczonych w miarę możliwości na jednym stacjonarnym pasieczysku należącym do hodowcy. Pasieki znajdują się terenie gminy Policzna i mają podobne warunki środowiskowo -pożytkowe. Pszczoły korzystają z pożytków wczesnych: wierzby, klony, drzewa owocowe, mniszek. Pożytek główny to pożytek lipowy. Czasami występuje spadź liściasta. Ważnym źródłem nektaru i pyłku jest gorczyca w poplonach wspomagająca dobre przygotowanie się rodzin do zimowli.
Wyniki oceny stacjonarnej stanowią kryterium do typowania matek do wpisu do rejestru i wykorzystania w rozrodzie.Kryteria selekcji matek pszczelich.

kryt_sel_matek


 • Punktacja poniżej minimalnych wymagań nawet w jednej z ocenianych cech powoduje dyskwalifikację matki z populacji linii hodowlanej;
 • Ocenione matki podlegają rankingowi i ustalaniu lokaty.

Do rozrodu będą preferowane matki, które uzyskały najwyższe oceny.